Tải game ăn tiền thật

Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

100 Giờ Học Tiếng Anh: Giờ Thứ Nhất

Giờ thứ nhất chúng ta sẽ học những thứ cơ bản nhất trong tiếng Anh – Đây là bài học bắt đầu để làm quen với tiếng Anh.

Luyện Nói

Chào Hỏi

Hello/Hi. Chào (ông, bà, anh, chị…)
Good morning. Lời chào vào buổi sáng (trước 12g tưa).
Good afternoon. Lời chào vào buổi trưa (sau 12g trưa đến khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều).
Good evening. Lời chào vào buổi tối.

Ngữ Pháp

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (PERSONAL PRONOUNS) + BE (hiện tại)

I’m = I am Tôi là
He’s = He is Anh ta là, ông ta là
She’s = She is Cô ta là, bà ta là
It’s = It is Nó (đồ vật, thú vật) là
We’re = We are Chúng tôi là, chúng ta là
You’re = You are Anh là, các anh là
They’re = They are Họ là

Ví dụ

I’m Nam. Tôi là Nam.
He’s a teacher. Anh ta là một giáo viên.
She’s a pupil. Cô ta là một học sinh.
It’s a dog Nó là một con chó.
We’re Mary and Tom. Chúng tôi là Mary và Tom.
You’re a student. Anh là một sinh viên
You’re students. Các anh là những sinh viên.
They’re from Vietnam. Họ từ Việt Nam đến.

Từ vựng

SỐ ĐẾM

one (1) một eleven (11) mười một
two (2) hai twelve (12) mười hai
three (3) ba thirteen (13) mười ba
four (4) bốn fourteen (14) mười bốn
five (5) năm fifteen (15) mười lăm
six (6) sáu sixteen (16) mười sáu
seven (7) bảy seventeen (17) mười bảy
eight (8) tám eighteen (18) mười tám
nine (9) chín nineteen (19) mười chín
ten (10) mười twenty (20) hai mươi
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật Roulette trực tuyến cách chơi máy đánh bạc baccarat trực tuyến